پروژه ترانکینگ و متعلقات گروه کارخانه جات پارت لاستیک توسط ترانکینگ های ...

 

پروژه ترانکینگ دادگستری مرکزی مشهد توسط ترانکینگ های شرکت تکنولوژی با مو...

 

پروژه سینی کابل روزنامه قدس بلوار سجاد توسط سینی کابل شرکت تکنولوژی انجا...

 

پروژه سینی کابل نیروگاه قاین توسط سینی کابل های شرکت تکنولوژی با موفقیت ...

 

ترانکینگ و ساپورت فکی شرکت ایران خودرو بینالود به متراژ 180000 متر مربع ...

 

پروژه تجاری اداری پارکینگ 17 شهریور در متراژ 100000 متر مربع با استفاده ...

 

ترانکینگ آستان قدس رضوی

 

پروژه ترانکینگ وصال جنب الماس شرق با متراژ 50000 متر مربع توسط ترانکینگ...

 

ترانکینگ دانشگاه فردسی مشهد توسط شرکت تکنولوژی انجام شد.

 

سینی کابل و ساپورت پروژه کیمیا سیمرغ با متراژ 40000 متر مربع توسط شرکت ...

 

پروژه بوستان فلکه طبرسی به متراژ 120000 متر مربع با استفاده از سینی کابل...

 

پروژه سینی کابل مجتمع الماس شرق در مساحت 60000 متر مربع توسط سینی کابل ه...


/ 3  (تعداد کل رکوردها:25)