سینی کابل رنگی پودری استاتیک

سینی کابل رنگی پودری استاتیک

ویژگیهای منحصر به فرد :پوشش با غلظت بالا-داشتن مقاومت در مقابل رطوبت0حرارت واشعه uvخورشید

محصولات ما