سینی کابل آبکاری گرم

سینی کابل آبکاری گرم

سینی کابل ها گالوانیزه با آبکاری گرم می باشد که ضد زنگ بوده و مناسب محیط های مرطوب و اسیدی می باشد.

محصولات ما