داکت فلزی

معرفی داکت فلزی:جایگزین داکت پلاستیکی با ویژگیهای خاص ضد آفتاب.سرما و گرما.فاقد تغعییر رنگ و کدری.مقاوم و عدم آسیب پذیری.ضد حریق.قابلیت ایجاد پارتیشن.پانچ.بست گیر.گستردگی استفادهدر گودال اسانسور.محیط های دارای اهمیت ضد حریق.فضای باز.مراکز صنعتی.واحد های تولیدی و ...

 

محصولات ما