ترانکینگ کفی

ترانکینگ کفی

جایگزین سیستم سنتی لوله کشی برق با امکان دسترسی سریع جهت تعمیرات - توسعه - بازسازی.
قابل استفاده در کف ساختمانها به صورت توکار( مدفون) با پیش بینی های لازم برای کف سازی - ساخته شده از ورق گالوانیزه

. دارابودن پیوستگی سیستم ارت. داشتن دیواره های کاملا تفکیک شده جهت عبور مستقل خطوط برق و دیتا.

 

 

 

محصولات ما