انواع ساپورت

انواع ساپورت جهت اتکا و انتقال تاسیسات برقی - سینی نردبانی - لوله وکابل برق و ..... تاسیسات مکانیکی لوله های آب - هوا - گاز و.... به صورت عام و گسترده مورد استفاده می باشد و جوابگوی هر پروژه ای با سلیقه های متفاوت فنی ومهندسی را در بر می گیرد.

 

محصولات ما