اتصالات سینی و نردبانی

 انواع ساپورت جهت اتکا و انتقال تاسیسات برقی - سینی نردبانی - لوله وکابل برق و ..... تاسیسات مکانیکی لوله های آب - هوا - گاز و.... به صورت عام و گسترده مورد استفاده می باشد و جوابگوی هر پروژه ای با سلیقه های متفاوت فنی ومهندسی را در بر می گیرد.
 

محصولات ما