کارخانه تکنولوژی نخستین تولید کننده سینی کابل , نردبانی کابل , انواع ساپورت , ترانکینگ دیواری , ترکینگ کفی , ترانکینگ کلیپسی ترانکینگ میزی , دریچه کفی , باکس کلید و پریز کف باکس کلید پریز دیواری در ایران دارای پروانه صنایع - عضو انجمن تابلو وقطعات برقصنعتی ایران تائیدیه از وزارت نیرو و شرکت تجهیزات آب و برق ایران